Συμβαίνει συχνά να ερχόμαστε σε αντιπαράθεση ή να διαφωνούμε με κάποιον.  Αυτό είναι φυσιολογικό καθώς ο κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικές απόψεις και διαφορετικό τρόπο αντίληψης των πραγμάτων. Οι συζητήσεις συχνά...