Σχεδόν όλοι μας έχουμε έρθει σε επαφή με κάποιο άτομο το οποίο έχει παθητική επιθετική συμπεριφορά. Τα άτομα αυτά εκφράζουν με έμμεσους τρόπους τα αρνητικά τους συναισθήματα. Δεν συμπεριφέρονται δηλαδή...