Πολλές φορές τυχαίνει κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης ο συνομιλητής σου να σε διακόπτει και μάλιστα όχι μόνο μια φορά αλλά επανειλημμένα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην γίνεται αντιληπτό...